Καλλιτέχνες :: Γκίβη Μιχαηλίδης

Ο Γκίβη Μιχαηλίδης είναι απόφοιτος από το Τμήμα γλυπτικής της σχολής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.


No comments:

Post a Comment