Άσμα Ασμάτων | Γνωρίστε τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες

Γνωρίστε καλύτερα τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση "Άσμα Ασμάτων", υπό την επιμέλεια του εικαστικού Λάζαρου Πάντου. Πατήστε πάνω στα ονόματα των καλλιτεχνών για να δείτε ένα σύντομο βιογραφικό τους.


No comments:

Post a Comment