Περιβάλλον - εικόνα - μορφή | Βιογραφικά καλλιτεχνών

Στην έκθεση “Περιβάλλον - Εικόνα – Μορφή”, η οποία διαρκεί από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2011, λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνες: Έρη Αγρίου | Άρτεμις Βλαχοπούλου | Αποστολία Γεώργου | Αμαλία Ζογλοπίτου | Άρης Κατσιλάκης | Δήμος Κηπουρός | Σάββας Κοζίδης | Θωμάς Μακινατζής | Γκίβη Μιχαηλίδης | Παναγιώτης Μπερεδήμας | Θανάσης Πάλλας | Λάζαρος Πάντος | Βασίλης Παπανικολάου | Γιώργος Ρόρρης | Χρήστος Τσότσος | Φωτεινή Χαμιδιελή

Πατήστε πάνω (κλικ) στα ονόματα των καλλιτεχνών για να δείτε τα βιογραφικά τους και δείγμα της δουλειάς τους, όπου αυτό είναι διαθέσιμο.

No comments:

Post a Comment